Het Museum

Religieus Museum De Crypte

Gennep

 

In het museum is een grote diversiteit aan o.a. communiebanken, biecht- en preekstoelen, houtgesneden altaren, kelken, kandelaars, monstransen, vele soorten rozenkransen, relikwieen en medailles..

 

De 14 dekenaatskerken hebben als tekening een plaats gekregen en werden vereeuwigd door Charlotte Krebbers.

 

Daarnaast zijn er een aantal vaste exposities zoals:

 

Circa 400 Mariabeelden en -beeldjes die door mevrouw H.Baars in 1998 aan het museum zijn geschonken. Het geheel is geƫxposeerd in grote vitrinekasten, die de gehele achterwand van het museum in beslag nemen. De beeldjes zijn afkomstig uit heel Europa en daarbuiten, met name uit bedevaartplaatsen.

 

Ook zijn er een zeer groot aantal poppen die nonnetjes in originele kledij. Deze zijn afkomstig van het echtpaar Van Elferen uit Wijchen. De heer Van Elferen maakte de poppen en de attributen, terwijl mevrouw Van Elferen de kleding maakte volgens origineel model en vaak uit originele stof uit de kloosters. Het museum kon in 1998 na het overlijden van de heer Van Elferen de tachtig nonnetjes van mevrouw Van Elferen overkopen.

 

Daarnaast worden de zeven sacramenten van de Rooms-Katholieke Kerk op zeer bijzondere wijze uitgebeeld, ondersteund door foto's van de sacramenten van fotograaf Martien Coppens.

 

Door het gehele museum liggen zeer un tapijten afkomstig uit de voormalige Sint-Josefkerk in 's-Hertogenbosch.

Deze kerk was in beheer van de Redemptoristen die de tapijten aan het museum in bruikleen schonken.

De tapijten werden met een kruissteek vervaardigd en dateren uit de periode 1890-1896.

 

Op het Mariatapijt is Jeruzalem afgebeeld. Jeruzalem wordt als Bruid van de Heer beschouwd, zoals Maria. Ook zijn er vele verwijzingen naar de eretitels van Maria in het tapijt terug te vinden. Opmerkelijk is dat de Gouden Poort in de stadsmuur van Jeruzalem geopend is; volgens de joodse traditie zal dit pas gebeuren op de dag dat de Messias er triomfantelijk door naar binnen zal treden. Daarnaast is o.a. de Slag bij Lepanto afgebeeld, waarbij volgens de christelijke overleveringen de christenen aan de winnende hand waren, zolang als dat de rozenkrans gebeden werd.

 

De Mozes-loper laat in 14 afbeeldingen het leven van Mozes zien. Van het biezen mandje tot het hemelse manna en de dood van Mozes zijn terug te vinden. De loper is uitgelegd in een looppad, hoewel men er niet overheen dient te lopen.

 

In het tapijt met de Ark van Noach zijn verschillende symbolen aangebracht. Zo zijn bijvoorbeeld de zeven sacramenten uitgebeeld, de vier windstreken en de twaalf sterrenbeelden van de dierenriem terug te vinden. Ook facetten uit het leven van Noach komen terug. Ook Noachs vrouw en drie zonen werden afgebeeld op het tapijt.

 

Het vierde kleed, de Atlas Redemptoristen, geeft een beeld van de activiteiten van de kloosterorde. Het wapen van de stichter van deze orde, H. Alfonsus, en het wapen van de congregatie zijn te zien. Het tapijt werd in 1894 geschonken door, zoals het tapijt zelf vermeld, enkele vrome vrouwen van Den Bosch, wier namen staan opgetekend in het boek des levens.

 

.