Wisseltentoonstellingen en evenementen

Grote Opening:

Op 11 september aanstaande viert Dialoogmuseum de Crypte haar doorstart met een feestelijke ‘Grand Opening’. Om 14 uur zal het museum ingezegend worden door de hulpbisschop van Roermond, mgr. de Jongh, waarna de dialoog wordt opgezweept met bijdragen van o.a. pastoor Guido Kessels en de directeur dr. Daan LodderWisseltentoonstelling "Gelobistu?"

Voor de opening van deze wisseltentoonstelling op 25 september zullen Novum Milites Francorum en Albert Metselaar als de vroeg-middeleeuwse Tilman aanwezig zijn om extra aankleding te verzorgen. We kijken hier zeer naar uit, want dit zijn levende geschiedenisbeoefenaars van hoge kwaliteit.

In de wisselexpositie zelf zullen verschillende authentieke, opgegraven voorwerpen maar ook veel fraaie historische replica's en leuke activiteiten het verhaal van de Kerstening omlijsten en de verschillende aspecten van dit boeiende en interessante kruispunt van cultuur, geloven en ideeën tot leven laten komen. De tentoonstelling zal lopen tot en met zondag 27 oktober.